Completeaza Formularul 230

Redirectioneaza Din Impozitul Pe Venit

Procedura redirectionarii din impozitul pe venituri

1.Descarca formularul 230 dacă în 2020 ai avut venituri din salarii sau din pensii, iar dacă ai realizat venituri și/sau din activități independente (profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, chirii), poți redirecționa completând datele asociatiei noastre privind destinația sumei 3.5% în Declarația unică.

2. Completeaza sectiunea I, anexa (in zona de CNP) si semneaza-le.

3. Depune formularul  impreuna cu anexa direct la sediul ANAF sau prin poștă cu scrisoare recomandată până la data de 25.05.2021 organul fiscal in raza caruia ai domiciliul. 

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă, potrivit legii.
Informații suplimentare se pot obține:
– prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală , www.anaf.ro ;
–  apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
– la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili.

Lista cu adresele ANAF

X